Home

Frequently Asked Questions

Wat is de Stichting Vrouw & Media?
Voor wie is de Stichting Vrouw & Media bedoeld?
Wat heb ik als (beginnend) journaliste aan Vrouw & Media?
Hoezo onafhankelijk en ongesubsidieerd?
Wat kost een bijeenkomst?
Waarom de regel 'inschrijven is betalen'?
Hoe kan ik donateur worden?


Wat is de Stichting Vrouw & Media?
Vrouw & Media is een platform voor vrouwen in de journalistiek. Ook werpen de bestuursleden van de stichting zich op als woordvoerders in het publiek debat op het terrein van emancipatie en journalistiek. Daarnaast adviseren wij gevraagd en ongevraagd redacties over geschikte vrouwen voor vacatures voor leidinggevende functies.

Voor wie is de Stichting Vrouw & Media bedoeld?
De stichting wil vrouwen die werken voor onafhankelijke journalistieke media ondersteunen. Van schrijvende pers, radio en tv tot internet. Vrouwen die enkel of grotendeels commercieel werken, bijvoorbeeld als tekstschrijver, behoren niet tot deze doelgroep. Net zo min als studenten journalistiek. Die zijn wel welkom als zij hun studie hebben afgerond en aan de slag gaan als journalist.

Wat heb ik als (beginnend) journaliste aan Vrouw & Media?
De bijeenkomsten vergroten je notie van het vak en je professionaliteit. Je ervaart waar andere vrouwelijke collega's mee bezig zijn. Daarnaast leer je hoe je zaken het beste kunt aanpakken en maak je kennis met collega's die in andere sectoren werkzaam zijn. Vrouw & Media biedt je een aanzienlijk netwerk van professionele vrouwen.

Hoezo onafhankelijk en ongesubsidieerd?
Stichting Vrouw & Media is een zelfstandige organisatie, onafhankelijk van welke organisatie of welk medium dan ook. We zijn geen onderafdeling van journalistenvakbond NVJ, wat wel eens wordt gedacht. Daarnaast is de stichting ongesubsidieerd en evenmin financieel afhankelijk van overheid of bedrijfsleven. Bij tijd en wijle werkt Vrouw & Media wel samen met partijen, zolang haar doelstellingen en onafhankelijkheid daarbij gewaarborgd blijven.

Wat kost een bijeenkomst?
Een bijeenkomst van Vrouw & Media is niet gratis. Deelnemers maken van tevoren de toegangsprijs over op rekeningnummer 3686662, ten name van Stichting Vrouw & Media te Amsterdam. Hiermee financieren wij zaalhuur en andere kosten. Vrouw & Media maakt geen winst.

Waarom de regel 'inschrijven is betalen'?
Het is niet mogelijk de toegangsprijs bij afwezigheid of afmelding teruggestort te krijgen: bij Vrouw & Media geldt de regel 'inschrijven is betalen'. Mocht je verhinderd zijn de bijeenkomst te bezoeken, dan kun je wel een collega-journaliste in jouw plaats laten gaan. Voor elke bijeenkomst worden onkosten gemaakt, die Vrouw & Media betaalt uit de entreeprijzen. Als niet-gesubsidieerde organisatie zijn we van deze inkomsten afhankelijk. Om te voorkomen dat Vrouw & Media er financieel bij inschiet en de stichting op den duur haar activiteiten niet meer kan volhouden, moeten we streng zijn in bovenstaande regel.

Hoe kan ik donateur worden?
De Stichting Vrouw & Media is een onafhankelijke en een ongesubsidieerde stichting, gerund door vrijwilligers. De kosten van de bijeenkomsten worden zo laag mogelijk gehouden. Daarom worden donaties van collega's en derden natuurlijk van harte gewaardeerd. Je kunt een bedrag naar keuze overmaken op gironummer 3686662, ten name van Stichting Vrouw & Media te Amsterdam.

Geschiedenis

Over de stichting

Onze groep op
Volg ons op
Schrijf je in voor de nieuwsbrief
E-mail adres: 
Naam: